Sony Xperia E4 Dual - Прехвърляне на видеосъдържание на устройството

background image

Прехвърляне на видеосъдържание на устройството

Преди да започнете да използвате приложението „Филми“, добре е да прехвърлите филми,
телевизионни предавания и друго видеосъдържание в устройството си от други устройства, като
например компютър. Има няколко начина за прехвърляне на съдържание:

Само за Windows

®

: Свържете устройството си с компютър чрез USB кабел и плъзнете и пуснете

видеофайловете директно чрез използване на файловия диспечер на компютъра. Вж.
Управление на файлове с помощта на компютър на страница 121 .

Ако имате персонален компютър или Apple

®

Mac

®

компютър, можете да използвате Xperia™

Companion, за да организирате съдържанието и да прехвърляте видео файлове на Вашето
устройство.