Sony Xperia E4 Dual - Персонализиране на клавиатурата на Xperia

background image

Персонализиране на клавиатурата на Xperia

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, можете също да получите достъп до
настройките на клавиатурата и до други настройки за въвеждане на текст, които ще ви помогнат
например да зададете опции за езиците на писане, предсказване и корекция на текст,
автоматична разредка и бързи точки. Клавиатурата може да използва данни от приложението за
имейли и други, за да научи вашия стил на писане. Има също така и ръководство за
персонализация, което ви превежда през най-основните настройки, за да започнете по-бързо.

Достъп до настройките на екранната клавиатура

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, докоснете

.

2

Докоснете , след което докоснете Настройки на клавиатурата и променете
настройките, както желаете.

3

За да добавите език за писане за въвеждане на текст, натиснете Езици на писане и
поставете отметки в съответните квадратчета.

4

Докоснете OK за потвърждение.

Промяна на настройките за предложения за дума

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, натиснете

.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки на клавиатурата >
Предложения за думи.

3

Изберете опция.

Избор на метод на въвеждане

1

Когато въвеждате текст от екранната клавиатура, плъзнете лентата на състоянието
надолу, за да се отвори панелът с известия, след което натиснете

.

2

Изберете опция.

Използване на вашия стил на писане

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, натиснете

.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки на клавиатурата > Използване
на моя стил на писане
и изберете източник.

Избор на вариант на оформление на клавиатурата

Вариантите за оформление на клавиатурата може да не са налични за всички писмени
езици.

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, натиснете

.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки на клавиатурата.

3

Натиснете Езици на писане, след което натиснете

.

4

Изберете вариант на оформление на клавиатурата.

5

Натиснете OK за потвърждение.

46

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.