Sony Xperia E4 Dual - Графични обекти

background image

Графични обекти

Графичните обекти са малки приложения, които можете да използвате директно от началния
екран. Те функционират и като бързи клавиши. Графичният обект за времето например ви
позволява да видите основна информация за времето директно на началния екран. Но когато
натиснете графичния обект, се отваря пълното приложение "Време". Можете да изтеглите
допълнителни графични обекти от Google Play™.

Добавяне на графичен обект в началния екран

1

Докоснете и задръжте пръста си в някоя празна област на вашия Начален екран, докато
устройството не започне да вибрира, след което натиснете Граф. обек..

2

Намерете и докоснете графичния обект, който искате да добавите.

Преоразмеряване на приспособление

1

Докоснете и задръжте приспособлението, докато то се приближи и устройството започне
да вибрира, след което освободете приспособлението. Ако приспособлението може да
бъде преоразмерено, например, приспособлението "Календар", ще се появят маркирана
рамка и преоразмеряващи точки.

2

Плъзнете точките навътре или навън, за свиване или разширяване на приспособлението.

3

За потвърждаване на новия размер на приспособлението, докоснете където и да е на
Начален екран.

Преместване на уиджет

Докоснете и задръжте уиджета, докато той се увеличи и устройството извибрира, след
което го плъзнете до новото местоположение.

Премахване на графичен обект

Докоснете и задръжте пръста си върху графичния обект, докато се увеличи и устройството
започне да вибрира, след което го плъзнете в в горния край на екрана.