Sony Xperia E4 Dual - Екран с приложения

background image

Екран с приложения

Екранът с приложения, който се отваря от началния екран, съдържа предварително
инсталираните в устройството ви приложения, както и тези, които вие изтегляте.

Разглеждане на всички приложения в екрана с приложения

1

От началния екран натиснете .

2

Прелистете наляво или надясно в екрана с приложения.

Отваряне на приложение от екрана с приложения

Прелистете наляво или надясно, за да намерите приложението, след което го натиснете.

Отваряне на менюто на екрана с приложения

Когато екранът с приложения е отворен, плъзнете левия край на екрана надясно.

Преместване на приложение в екрана с приложения

1

За да отворите менюто на екрана с приложения, плъзнете левия край на този екран
надясно.

2

Уверете се, че опцията По избор е избрана под ПОКАЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ.

3

Докоснете и задръжте приложението, докато то се увеличи и устройството извибрира, след
което плъзнете приложението до новото местоположение.

Добавяне на пряка връзка с приложение в началния екран

1

От екрана с приложения докоснете и задръжте иконата на приложение, докато екранът
извибрира, след което плъзнете иконата в горния край на екрана. Ще се отвори началният
екран.

2

Плъзнете иконата до желаното местоположение върху началния екран, след което
отдръпнете пръста си.

Подреждане на приложенията в екрана с приложения

1

За да отворите менюто на екрана с приложения, плъзнете левия край на този екран
надясно.

2

Изберете желаната опция под ПОКАЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ.

16

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Търсене на приложение в екрана с приложения

1

За да отворите менюто на екрана с приложения, плъзнете левия край на този екран
надясно.

2

Натиснете Търсене в прилож..

3

Въведете името на приложението, което искате да потърсите.

Деинсталиране на приложение в екрана с приложения

1

За да отворите менюто на екрана с приложения, плъзнете левия край на този екран
надясно.

2

Натиснете Деинсталиране. Всички приложения, които могат да бъдат деинсталирани,
са обозначени с .

3

Натиснете приложението, което искате да деинсталирате, след което натиснете
Деинсталиране.