Sony Xperia E4 Dual - Заключване и отключване на екрана

background image

Заключване и отключване на екрана

Когато устройството ви е включено и не се използва определен период от време, екранът
потъмнява, за да се пести зарядът на батерията, и се заключва автоматично. Заключването
предотвратява изпълнението на нежелани операции на чувствителния на допир екран тогава,
когато не го използвате. При закупуването на устройството вече е настроено базово заключване
на екрана чрез плъзгане. С други думи трябва да плъзнете пръст нагоре или надолу по екрана, за
да го отключите. По-късно можете да промените настройките за защита и да добавите други
видове заключвания. Вижте Заключване на екрана на страница 40 .

Активиране на екрана

Натиснете за кратко клавиша за захранване .

Заключване на екрана

Когато екранът е активен, натиснете за кратко клавиша за захранване .