Sony Xperia E4 Dual - Записване на Вашия екран

background image

Записване на Вашия екран

Можете да използвате функцията за запис на екрана, за да заснемете видео клипове за това,
което се случва на екрана на Вашето устройство. Тази функция е полезна, например, когато
искате да създадете уроци или да записвате видеоклипове за това как играете на дадена игра на
Вашето устройство. Записаните видеоклипове се запаметяват автоматично в "Албум".

1

Минимизиране/Връщане към прозореца за записване на екрана

2

Записване на екрана

3

Записвате Вашия екран, когато предната камера е активирана

4

Достъп до настройките за записване на екрана

5

Затваряне на прозореца за записване на екрана

Видеозапис на Вашия екран

1

Натиснете и задръжте клавиша за захранване, докато се появи подканящ прозорец.

2

Натиснете .

3

Когато прозорецът за видеозапис се отвори, натиснете . Появява се таймерът за
видеозаписа.

4

За да спрете видеозаписа на екрана, натиснете таймера, а след това натиснете .

Записване на Вашия екран, когато предната камера е активирана

1

Когато прозорецът на екрана за запис е отворен, натиснете за да се появи прозорецът
за видеозапис на екрана от предната камера.

2

За да започнете да записвате екрана чрез видеозапис, направен от предната камера,
натиснете .

3

За да спрете записа, натиснете таймера, а след това натиснете .

4

За да дезактивирате прозореца за видеозапис на екрана от предната камера, натиснете

.

Когато прозорецът за видеозапис на екрана от предната камера се отвори, дръпнете ,
за да промените размера на прозореца и натиснете , за да запишете моментна
снимка.

Преглед на последните видеозаписи на екрана

След вашите видеозаписи на екрана завършат, плъзнете лентата на състоянието надолу,
след което натиснете, за да видите най-новите видеозаписи на Вашия екран.

Можете също да видите видеозаписите на Вашия екран и в приложението "Албум".