Sony Xperia E4 Dual - Заснемане на екрана (скрийншот)

background image

Заснемане на екрана (скрийншот)

Можете да заснемате статични изображения на който и да е екран на устройството си
(скрийншот). Снимките на екрана автоматично се записват в "Албум".

Снимане на екрана

1

Натиснете и задръжте клавиша за захранване, докато се появи подканящ прозорец.

2

Натиснете

Можете да направите моментна снимка на екрана и като натиснете клавиша на
захранването едновременно с бутона за намаляване на звука, окато чуете щракване.

Преглед на моментна снимка на екрана

Плъзнете додолу лентата на състоянието, а след това натиснете моментната снимка на
екрана, която искате да видите.

Можете да видите моментните снимки на екрана също и като отворите приложението
"

Албум".

21

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.