Sony Xperia E4 Dual - Навигиране на приложения

background image

Навигиране на приложения

Можете да навигирате между приложенията чрез навигационните клавиши, лентата с
предпочитани и прозореца с последно използваните приложения, който ви позволява да
превключвате лесно между всички използвани наскоро приложения. Някои приложения се
затварят при натискане на за излизане, докато други се спират временно или продължават да
работят във фонов режим. Ако приложението е спряно временно или работи във фонов режим,
можете да продължите оттам, докъдето сте стигнали, при следващото отваряне на приложението.

1

Прозорец на последно използваните приложения – отваряне на наскоро използвано приложение

2

Лента с предпочитани – използване на бърз клавиш за достъп до приложения или графични обекти

3

Клавиш за навигация в задачите – отваряне на прозореца на последно използваните приложения и на лентата с
предпочитани

4

Клавиш за навигация на началния екран – излизане от приложение и връщане към началния екран

5

Клавиш за навигация назад – връщане към предходния екран в рамките на приложение или затваряне на
приложението

Отваряне на прозореца за наскоро използвани приложения

Натиснете

.

Затваряне на всички последно използвани приложения

Натиснете

, след което натиснете Затвори всички.

17

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

За отваряне на меню в приложение

Докато използвате приложението, натиснете .

Не е налично меню във всички приложения.