Sony Xperia E4 Dual - Начален екран

background image

Начален екран

Начален екран е отправната точка за работа с устройството. Той е подобен на работния плот на
екрана на компютър. Вашият начален екран може да съдържа до седем прозореца, които
надвишават нормалната широчина на екрана. Броят на прозорците в началния екран се
обозначава от серия точки в долната част на началния екран. Осветената точка обозначава
прозореца, в който се намирате в момента.

14

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Преминаване в началния екран

Натиснете .

Преглед на началния екран

Прозорци на началния екран

Можете да добавяте нови прозорци към своя начален екран (до максимум седем прозореца) и да
изтривате прозорци. Можете също да зададете прозореца, който искате да използвате, като
основен прозорец на началния екран.

Задаване на прозорец като основен прозорец на началния екран

1

Докоснете и задръжте пръста си в някоя празна област на вашия Начален екран, докато
устройството не започне да вибрира.

2

Прелистете наляво или надясно, за да намерите прозореца, който искате да зададете като
основен в началния екран, след което докоснете в горния ъгъл на прозореца.

Добавяне на прозорец към началния екран

1

Докоснете и задръжте пръста си в някоя празна област на вашия Начален екран, докато
устройството не започне да вибрира.

2

Плъзнете пръста си наляво или надясно, след което докоснете .

15

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изтриване на прозорец от началния екран

1

Докоснете и задръжте пръста си върху празно място на Начален екран, докато
устройството не почне да вибрира.

2

Преминете наляво или надясно, за да стигнете до прозореца, който искате да изтриете,
след което докоснете .