Sony Xperia E4 Dual - Състояние и известия

background image

Състояние и известия

Иконите в лентата на състоянието ви информират за събития, като например нови съобщения или
известия от календара, за дейности в процес на изпълнение, като например изтегляне на
файлове, и ви дават информация за състоянието на устройството, като например нивото на
батерията и силата на сигнала. Плъзнете надолу лентата на състоянието, за да отворите панела с
известия и да обработите известията си. Освен това може да персонализирате иконите и
известията, като изберете кои системни икони да се показват в лентата на състоянието и като
изберете приложения, на които е разрешено да изпращат известия.

22

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Отваряне или затваряне на панела с известия

Реагиране на известие

Натиснете известието.

Игнориране на известие от панела за известия

Поставете пръст на известието и го придвижете наляво или надясно.

Изчистване на всички известия от панела с известия

Натиснете Изчист..

Известяващ индикатор

Известяващият индикатор ви информира за състоянието на батерията и за някои други събития.
Например примигваща бяла светлина означава ново съобщение или пропуснато повикване.