Sony Xperia E4 Dual - Изтегляне на приложения от други източници

background image

Изтегляне на приложения от други източници

Когато в устройството ви е разрешено изтеглянето от източници, различни от Google Play™,
можете да изтегляте приложения директно от други уеб сайтове, следвайки съответните
инструкции за изтегляне.

Инсталирането на приложения с неизвестен или ненадежден произход може да повреди
устройството. Изтегляйте приложения само от надеждни източници. Свържете се с
доставчика на приложението при въпроси или проблеми.

Разрешаване на изтеглянето на приложения от други източници

1

От Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Защита.

3

Поставете отметка в квадратчето Неизвестни източници.

4

Натиснете OK.

Някои приложения имат нужда от достъп до данни, настройки и различни функции в
устройството ви, за да работят правилно. Инсталирайте и давайте разрешения само на
надеждни приложения.

Можете да видите разрешенията, предоставени на изтеглено приложение, като
натиснете приложението под Настройки > Приложения.

27

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.