Sony Xperia E4 Dual - Изпращане и получаване на имейл съобщения

background image

Изпращане и получаване на имейл съобщения

1

Преглед на списък с всички имейл акаунти и последно използвани папки

2

Писане на ново имейл съобщение

3

Търсене на имейл съобщения

4

Достъп до настройки и опции

5

Списък с имейл съобщения

Изтегляне на нови имейл съобщения

Когато папката "Входящи" е отворена, плъзнете надолу в списъка със съобщения.

Преди да се опитате да изтеглите нови имейл съобщения, се уверете, че имате
работеща връзка за данни. За повече информация относно създаването на успешни
връзки за данни вж. Настройки за Интернет и MMS на страница 28 .

66

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Четене на имейл съобщенията

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Имейл.

3

Ако използвате няколко имейл акаунта, докоснете

и изберете акаунта, който искате да

проверите, след което докоснете Кутия входящи в падащото меню. Ако искате да
проверите всичките си имейл акаунти наведнъж, докоснете

, след което докоснете

Комбин. папка Входящи.

4

В папката за входящи имейли превъртете нагоре или надолу и натиснете имейл
съобщението, което искате да прочетете.

Създаване и изпращане на имейл съобщение

1

От Начален екран, докоснете , след което намерете и докоснете Имейл.

2

Ако използвате няколко имейл акаунта, докоснете

и изберете акаунта, от който искате

да изпратите имейла, след което докоснете Кутия входящи в падащото меню.

3

Докоснете , след това въведете името на получателя или имейл адреса или докоснете

и изберете един или няколко получатели от списъка с контакти.

4

Въведете темата на имейла и текста на съобщението, след което докоснете .

Отговаряне на имейл съобщение

1

В папка за входящи имейли намерете и докоснете съобщението, на което искате да
отговорите, след което докоснете Отговор или Отговор до всички.

2

Напишете отговора си и докоснете .

Препращане на имейл съобщение

1

В папката за входящи имейли намерете и натиснете съобщението, което искате да
препратите, след което докоснете Препрати.

2

Въведете ръчно имейл адреса на получателя или докоснете и изберете получател от
списъка с контактите си.

3

Въведете текста на съобщението, след което докоснете .

Разглеждане на прикачен към имейл файл

1

Намерете и натиснете имейл съобщението, съдържащо прикачения файл, който искате да
разгледате. Имейл съобщенията с прикачени файлове са указани с .

2

След като имейл съобщението се отвори, Зареди. Прикаченият файл започва да се
изтегля.

3

След като изтеглянето на прикачения файл завърши, натиснете Покажи.

Записване на имейл адреса на подателя в контактите

1

Намерете и докоснете съобщение в кутията "Входящи".

2

Докоснете името на изпращача, след което докоснете OK.

3

Изберете съществуващ контакт или натиснете Създав. на нов контакт.

4

Ако желаете, редактирайте информацията за контакта, след което докоснете Готово.