Sony Xperia E4 Dual - Организиране на имейл съобщенията

background image

Организиране на имейл съобщенията

Сортиране на имейлите

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Имейл.

3

Ако използвате няколко имейл акаунта, докоснете

и изберете акаунта, в който искате

да сортирате, след което докоснете Кутия входящи в падащото меню. Ако искате да
сортирате едновременно във всички акаунти за електронна поща, докоснете

, след

което докоснетеКомбин. папка Входящи.

4

Докоснете , след което докоснете Сортиране.

5

Изберете начина на сортиране.

Търсене на имейл съобщения

1

От Начален екран, докоснете , след което намерете и докоснете Имейл.

2

Ако използвате няколко имейл акаунта, докоснете

и изберете името на акаунта, който

искате да проверите, след което докоснете Кутия входящи в падащото меню. Ако
искате да търсите едновременно във всички акаунти за електронна поща, докоснете

,

след което докоснетеКомбиниран изглед.

3

Докоснете .

4

Въведете текста за търсене, след което докоснете на клавиатурата.

5

Резултатите от търсенето се появяват в списък, подредени по дата. Натиснете имейл
съобщението, което искате да отворите.

Разглеждане на всички папки за един имейл акаунт

1

От Начален екран, докоснете , след което намерете и докоснете Имейл.

2

Ако използвате няколко имейл акаунта, докоснете

и изберете акаунта, който искате да

проверите.

3

Под акаунта, който искате да проверите, изберете Всички папки.

Изтриване на имейл съобщение

В папката "Входящи" издърпайте рязко надясно съобщението, което искате да изтриете.

Преместване на имейл съобщение в друга папка

1

В папката "Входящи" издърпайте рязко наляво съобщението, което искате да преместите.

2

Натиснете Премести, а след това изберете папката.