Sony Xperia E4 Dual - Прозорец за преглеждане на имейли

background image

Прозорец за преглеждане на имейли

Наличен е прозорец за преглеждане за показване и четене на имейл съобщенията ви. След като
го активирате, можете да го използвате за едновременно показване на списъка с имейл
съобщения и на едно избрано имейл съобщение.

67

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Промяна на настройките на панела за преглед на имейли

1

От Вашия Начален екран натиснете , а след това намерете и натиснете Имейл.

2

Натиснете , а след това натиснете Настройки > Разделен изглед.

3

Изберете опция или комбинация от опции, а след това натиснете OK.

Четене на имейл съобщения чрез панела за преглед

1

Уверете се, че панелът за преглед е активиран.

2

Отворете кутията си за входящи имейли.

3

Превъртете нагоре или надолу и докоснете имейл съобщението, което искате да
прочетете.

4

За да разгледате имейл съобщението на цял екран, докоснете разделителната лента
(намираща се между списъка с имейли и основния текст на имейл съобщението).

5

За да се върнете към обичайния изглед на папка "Входящи", докоснете отново
разделителната лента.