Sony Xperia E4 Dual - Gmail™

background image

Gmail™

Ако имате акаунт в Google™, можете да използвате приложението Gmail™ за четене и писане на
имейл съобщения.

1

Преглед на списък с всички акаунти в Gmail и последно използвани папки

2

Писане на ново имейл съобщение

3

Търсене на имейл съобщения

4

Достъп до настройки и опции

5

Списък с имейл съобщения

Допълнителна информация за Gmail™

Когато екранът на приложението Gmail е отворен, плъзнете левия край на екрана надясно,
след което намерете и натиснете Помощ.

69

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.