Sony Xperia E4 Dual - Виртуални частни мрежи (VPN)

background image

Виртуални частни мрежи (VPN)

Използвайте устройството си за свързване с виртуални частни мрежи (VPN), което ви позволява
достъп до ресурси на защитена локална мрежа от публична мрежа. Например VPN връзките често
се използват от корпорации и образователни институции за потребители, които имат нужда от
достъп до вътрешни мрежи или други вътрешни услуги, когато са извън вътрешната мрежа –
например когато пътуват.
VPN връзките могат да се настроят по различни начини в зависимост от мрежата. Някои мрежи
може да изискват да прехвърлите и инсталирате защитен сертификат в устройството си. За
подробна информация как да настроите връзка към вашата виртуална частна мрежа се свържете
с мрежовия администратор на вашата фирма или организация.

Добавяне на виртуална частна мрежа

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още… > VPN мрежа.

3

Натиснете .

4

Изберете типа VPN мрежа за добавяне.

5

Въведете настройките на VPN мрежата.

6

Натиснете Записване.

Свързване към виртуална частна мрежа

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Още… > VPN мрежа.

3

В списъка с налични мрежи натиснете VPN мрежата, с която искате да се свържете.

4

Въведете необходимата информация.

5

Натиснете Свързване.

За свързване от лична виртуална мрежа

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието.

2

Докоснете уведомяването за VPN връзка, за да я изключите.

33

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.