Sony Xperia E4 Dual - Избор на мобилни мрежи

background image

Избор на мобилни мрежи

Устройството ви превключва автоматично между мобилните мрежи в зависимост от наличните
мобилни мрежи в мястото, където се намирате. Можете също така да настроите ръчно
устройството си да използва определен режим за мобилни мрежи, например, WCDMA или GSM.

Избор на мрежов режим

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Изберете SIM карта.

4

Натиснете Режим на мрежата и изберете мрежов режим.

Ръчен избор на друга мрежа

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Изберете SIM карта.

4

Натиснете Мрежови оператори.

5

Натиснете Режим на търсене, след което изберете Ръчен.

6

Изберете мрежа.

Ако изберете дадена мрежа ръчно, устройството ви няма да търси други мрежи дори ако
излезете от обхвата на ръчно избраната мрежа.

Активиране на функцията за автоматичен избор на мрежа

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Изберете SIM карта.

4

Натиснете Мрежови оператори.

5

Натиснете Режим на търсене, след което изберете Automatic.