Sony Xperia E4 Dual - Споделяне на връзката за мобилни данни

background image

Споделяне на връзката за мобилни данни

Можете да споделяте вашата връзка за мобилни данни с други устройства по няколко начина:

Споделяне на интернет връзка чрез USB – споделяйте вашата връзка за мобилни данни с един
компютър чрез USB кабел.

Споделяне на интернет връзка чрез Bluetooth® – споделяйте вашата връзка за мобилни данни с
до пет други устройства чрез Bluetooth®.

Преносима Wi-Fi® точка за достъп – споделяйте вашата връзка за мобилни данни с до 8 други
устройства едновременно, включително устройства, които поддържат WPS технология.

Споделяне на връзката за пренос на данни чрез USB кабел

1

Деактивирайте всички връзки чрез USB кабел към устройството.

2

Свържете устройството с компютър чрез приложения в комплекта USB кабел.

3

От Начален екран докоснете .

4

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Спод. и прен. точ. достъп.

5

Поставете отметка в квадратчето USB споделяне и при появяване на подкана
докоснете OK. се появява в лентата на състоянието след осъществяване на връзката.

6

За да спрете да споделяте връзката за пренос на данни, премахнете отметката от
квадратчето USB споделяне или изключете USB кабела.

Не може да споделяте едновременно по USB кабел връзката за пренос на данни и SD
картата на устройството.

Използване на устройството като преносима гореща точка за Wi-Fi® достъп

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Спод. и прен. точ. достъп.

3

Докоснете Настр. прен. Wi-Fi точка за достъп > Конфигуриране на Wi-Fi
точка за достъп
.

4

Въведете информацията за Име на мрежата (SSID).

5

За да изберете тип на защита, докоснете полето Защита. Въведете парола, ако е
необходимо.

6

Докоснете Запиши.

7

Докоснете и поставете отметка в квадратчето Прен. гореща точка за Wi-Fi.

8

Ако се появи подкана, докоснете OK за потвърждение. се появява в лентата на
състоянието, когато преносимата гореща точка за Wi-Fi® достъп е активна.

9

За да спрете споделянето на данни чрез Wi-Fi®, премахнете отметката от квадратчето
Прен. гореща точка за Wi-Fi.

Преименуване или защита на преносима точка за достъп

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Спод. и прен. точ. достъп.

3

Докоснете Настр. прен. Wi-Fi точка за достъп > Конфигуриране на Wi-Fi
точка за достъп
.

4

Въведете Име на мрежата (SSID) за мрежата.

5

За да изберете тип на защита, докоснете полето Защита.

6

Въведете парола, ако е необходимо.

7

Докоснете Запиши.

31

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.