Sony Xperia E4 Dual - Използване на Smile Shutter™ за снимане на усмихнати лица

background image

Използване на Smile Shutter™ за снимане на усмихнати
лица

Използвайте технологията Smile Shutter™ за фотографиране на лице в момент, в който се
усмихва. Камерата разпознава до пет лица и избира едно от тях за разпознаване на усмивката и
за автоматичен фокус. Когато избраното лице се усмихне, камерата автоматично прави снимката.

79

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Включване на Smile Shutter™

1

Активирайте камерата.

2

Натиснете , след което натиснете

3

Натиснете Улавяне на усмивка и изберете ниво на усмивка.

Снимане чрез Smile Shutter™

1

Когато камерата е отворена и Smile Shutter™ е включен, насочете камерата към обекта.
Камерата избира лице за фокусиране.

2

Избраното лице се появява в оцветена рамка и снимката се прави автоматично.

3

Ако не бъде открита усмивка, натиснете екрана, за да направите снимката ръчно.