Sony Xperia E4 Dual - Изпращане на информация за контакт

background image

Изпращане на информация за контакт

Изпращане на визитната ви картичка

1

От Начален екран докоснете , след което докоснете .

2

Докоснете Аз.

3

Натиснете , след което докоснете Изпращане на контакт > OK.

4

Изберете достъпен метод за предаване и следвайте появяващите се на екрана
инструкции.

Изпращане на контакт

1

В Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Докоснете контакта, чийто данни искате да изпратите.

3

Натиснете , а след това Изпращане на контакт > OK.

4

Изберете достъпен метод за предаване и следвайте появяващите се на екрана
инструкции.

Изпращане на няколко контакти наведнъж

1

В Начален екран докоснете , след което докоснете .

2

Натиснете , след което докоснете Маркир. няколко.

3

Маркирайте контактите, които искате да изпратите, или изберете всички, ако искате да
изпратите всички контакти.

4

Докоснете , след което изберете достъпен метод за предаване и следвайте
появяващите се на екрана инструкции.