Sony Xperia E4 Dual - Предпочитани и групи

background image

Предпочитани и групи

Контакти, които маркирате като предпочитани се появяват в раздел Предпочитани в приложението
за контакти заедно с контактите, на които най-често позвънявате или "top contacts". По този начин
вие получавате по-бърз достъп до тези контакти. Можете също да присвоите контакти към групи,
за да получите по-бърз достъп до група контакти от приложението за контакти.

59

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Маркиране или отмаркиране на контакт като предпочитан

1

На Начален екран натиснете , а след това натиснете .

2

Натиснете контакта, който искате да добавите към или премахнете от предпочитаните.

3

Натиснете .

Разглеждане на вашите предпочитани контакти и Top Contacts

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете .

Добавяне на контакт към група

1

В приложението "Контакти" натиснете контакта, който искате да добавите към група.

2

Натиснете , след което натиснете лентата директно под Групи.

3

Поставете отметка в квадратчетата за групите, към която искате да добавите контакта.

4

Натиснете Готово.