Sony Xperia E4 Dual - Меню на началния екран на Walkman®

background image

Меню на началния екран на Walkman®

Менюто на началния екран на Walkman® ви предоставя общ преглед на всички песни във вашето
устройство. От тук можете да управлявате своите албуми и списъци за изпълнение и можете да
организирате музиката по настроение и темпо с помощта на канали SensMe™.

71

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Отваряне на началния екран на Walkman®

1

От Вашия Начален екран натиснете , а след това намерете и натиснете .

2

Плъзнете левия край на този екран надясно.

Връщане към началния екран на Walkman®

Докато менюто на началния екран на Walkman® е отворено, натиснете Начало.

Докато менюто на началния екран на Walkman® е отворено, натиснете екрана вдясно от
менюто.

Актуализиране на музиката с най-новата информация

1

На началния екран на Walkman® натиснете .

2

Натиснете Изтегли инф. за музиката > Старт. Вашето устройство започва търсене
онлайн и изтегля най-новата налична обложка на албума и информация за песента.

Приложението за канали SensMe™ се активира при изтегляне на информация за музика.

Разрешаване на приложението за канали SensMe™

От началния екран на приложението WALKMAN® натиснете , след което натиснете
Изтегли инф. за музиката > Старт.

Това приложение изисква връзка с мобилна мрежа или с Wi-Fi® мрежа.

Редактиране на информация за музика

1

От приложението Walkman® натиснете .

2

Натиснете Редактир. на муз. информ..

3

Въведете новата информация или направете желаните промени.

4

Когато сте готови, натиснете Запиши.

Изтриване на песен

1

От менюто на началния екран на Walkman® прегледайте за песента, която искате да
изтриете.

2

Докоснете и задръжте заглавието на песента, след което натиснете Изтрий в появилия
се списък.

3

За потвърждение натиснете отново Изтрий.