Sony Xperia E4 Dual - Подобряване на звука

background image

Подобряване на звука

Подобряване на качеството на звука с помощта на еквилайзер

1

Когато приложението Walkman® е отворено, натиснете .

2

Натиснете Настройки > Подобрения на звука.

3

За ръчно регулиране на звука плъзнете бутоните на честотната лента нагоре или надолу.
За автоматично регулиране на звука натиснете

и изберете стил.

Включване на функцията за съраунд звук

1

Когато приложението Walkman® е отворено, натиснете .

2

Натиснете Настройки > Подобрения на звука > Настройки > Съраунд звук
(VPT)

.

3

Изберете настройка, след което натиснете OK за потвърждение.