Sony Xperia E4 Dual - Прехвърляне на музика към Вашето устройство

background image

Прехвърляне на музика към Вашето устройство

Съществуват различни начини за прехвърляне на музика от компютър в устройството Ви:

Само за Windows

®

: Свържете устройството и компютъра чрез USB кабел, след което плъзнете и

пуснете музикалните файловете директно в приложението на файловия диспечер на компютъра.
Вж. Управление на файлове с помощта на компютър на страница 121 .

Ако компютърът е персонален, можете да използвате приложението Media Go™ от Sony за
организиране на музикалните си файлове, за създаване на списъци за изпълнение, за абониране
за подкастове и за много други неща. За да научите повече и да изтеглите приложението Media
Go™, отидете на http://mediago.sony.com/enu/features.

Можете да използвате софтуера Xperia™ Companion за прехвърляне на мултимедийни файлове
между компютъра и устройството Ви. . За да научите повече и да изтеглите Xperia™ Companion,
отидете на www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion.

Приложението Музика може да не поддържа всички формати на музикални файлове. За
допълнителна информация относно поддържаните файлови формати и използването на
мултимедийни файлове (аудио, изображения и видео) изтеглете техническата
документация за вашето устройство от www.sonymobile.com/support.