Sony Xperia E4 Dual - Разпознаване на музика с TrackID™

background image

Разпознаване на музика с TrackID™

Използвайте услугата за разпознаване на музика TrackID™ за идентифициране на песента, която
чувате около вас. Просто запишете кратка част от песента и след няколко секунди ще се изведе
информация за изпълнителя, заглавието и албума. Можете да закупувате песни, идентифицирани
чрез TrackID™, и да разглеждате класациите в TrackID™, за да видите какво търсят
потребителите на TrackID™ от целия свят. За най-добри резултати използвайте TrackID™ в тиха
среда.

1

Прегледайте опциите на TrackID™

2

Плъзнете левия край на екрана надясно за отваряне на менюто на началния екран на TrackID™

3

Разпознайте музиката, която слушате

Приложението TrackID™ и услугата TrackID™ не се поддържат във всички страни/
региони или от всички мрежи и/или доставчици на услуги във всички области.

Идентифициране на музика чрез технологията TrackID™

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете TrackID™, след което приближете устройството си към източника
на музиката.

3

Натиснете . Ако песента бъде разпозната от услугата TrackID™, резултатите се появяват
на екрана.

За да се върнете в началния екран на TrackID™, натиснете

.

Меню на началния екран на TrackID™

Менюто на началния екран на TrackID™ ви предоставя общ преглед на всички песни, които сте
записали и идентифицирали с помощта на услугата TrackID™. От тук можете също да
преглеждате вашите песни въз основа на текущите музикални класации и хронология на търсене.

74

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

1

Създаване на онлайн профил в TrackID™

2

Отваряне на приложението TrackID™

3

Преглед на хронологията на резултатите от търсене

4

Преглед на текущите музикални класации

Преглед на информация за изпълнител на песен

След като дадена песен бъде разпозната от приложението TrackID™, натиснете Инф
изп.
.

Изтриване на песен от хронологията на записите

1

Отворете приложението TrackID™, след което натиснете Хронология.

2

Докоснете и задръжте пръст върху името на песента, която искате да изтриете, след което
натиснете Изтрий.

75

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

FM

радио

Слушане на радио

FM радиото на устройството работи като всяко друго FM радио. Например, можете да търсите и
слушате FM радио станции и да ги записвате като предпочитани. Трябва да свържете слушалки с
кабел към устройството, преди да можете да използвате радиото. Това е така, защото слушалките
служат като антена. След като свържете слушалки, можете да превключите звука на радиото към
високоговорителя, ако желаете.

1

Списък с предпочитани

2

Бутон за включване/изключване на радио

3

Опции на менюто за изглед

4

Настроена честота

5

Записване или премахване на канал от предпочитаните

6

Скала за настройване

7

Честотна лента – плъзнете наляво или надясно за преминаване между канали

8

Превъртане нагоре на честотната лента за търсене на канал

9

Записан предпочитан канал

10

Превъртане надолу на честотната лента за търсене на канал

Слушане на FM радио

1

Свържете слушалки с или без микрофон към устройството си.

2

От Начален екран натиснете .

3