Sony Xperia E4 Dual - Слушане на музика

background image

Слушане на музика

Използвайте приложението Walkman®, за да слушате любимите си музика и аудио книги.

1

Отваряне на менюто на началния екран на Walkman®

2

Търсене във всички песни, записани в устройството

3

Показване на текущата опашка за изпълнение

4

Обложка (при наличност)

5

Натиснете, за да отидете до предходната песен в опашката за изпълнение
Докоснете и задръжте за превъртане назад на текущата песен

6

Изпълнение или временно спиране на песен

7

Натиснете, за да отидете до следващата песен в опашката за изпълнение
Докоснете и задръжте за превъртане напред на текущата песен

8

Разбъркване на песните в текущата опашка за изпълнение

9

Повтаряне на всички песни в текущата опашка за изпълнение

10

Индикатор за изпълнението – плъзнете индикатора или натиснете върху линията за превъртане напред или назад

11

Обща продължителност на текущата песен

12

Изтекло време от текущата песен

70

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Начален екран на Walkman®

1

Плъзнете левия край на екрана надясно за отваряне на менюто на началния екран на Walkman®

2

Превъртете нагоре или надолу за разглеждане на съдържанието

3

Изпълнение на песен с приложението Walkman®

4

Връщане в екрана на музикалния плейър Walkman®

Изпълнение на песен с приложението Walkman®

1

От Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Плъзнете левия край на този екран надясно.

3

Изберете музикална категория.

4

Натиснете песен, за да я изпълните.

Може да не успеете да изпълните елементите, защитени с авторско право. Проверете
дали разполагате с необходимите права по отношение на материала, който искате да
споделите.

Намиране на информация за песен онлайн

Докато песента се изпълнява в приложението Walkman®, натиснете обложката на албума,
след което натиснете бутона за безкрайност

.

Бутонът за безкрайност

ви предоставя достъп до онлайн ресурси, свързани с

песента, като например видеоклипове в YouTube™, текстове на песни и информация за
изпълнители в Wikipedia.

Регулиране на силата на звука

Натиснете клавиша за сила на звука.

Минимизиране на приложението Walkman®

Докато се изпълнява песен, натиснете , за да отидете в Начален екран. Приложението
Walkman® остава да работи във фонов режим.

Отваряне на приложението Walkman®, докато изпълнява във фонов режим

1

Докато песента се изпълнява във фонов режим, натиснете

, за да отворите прозореца

на последно използваните приложения.

2

Натиснете приложението Walkman®.