Sony Xperia E4 Dual - Списъци за изпълнение

background image

Списъци за изпълнение

В началния екран на приложението Walkman® можете да създавате свои собствени списъци за
изпълнение от музикалното съдържание, записано в устройството.

Създаване на собствени списъци за изпълнение

1

На началния екран на Walkman® докоснете и задръжте името на желания албум или песен
за добавяне към списък за изпълнение.

2

В менюто, което се отваря, натиснете Добавяне към... > Създ. нов спис. за
изпъл.
.

3

Въведете име на списъка за изпълнение и натиснете OK.

Освен това може да натиснете обложката на албум, след което да натиснете , за да
създадете нов списък за изпълнение.

Изпълнение на собствените списъци за изпълнение

1

Отворете менюто на началния екран на Walkman®, след което натиснете Спис. за
изпълнение
.

2

Под Спис. за изпълнение изберете списъка за изпълнение, който искате да отворите.

3

Ако искате да изпълните всички песни, натиснете Разбъркване вс..

72

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Добавяне на песни към списък за изпълнение

1

На началния екран на Walkman® прегледайте за желаната песен или албум за добавяне
към списък за изпълнение.

2

Докоснете и задръжте заглавието на песента или албума, след което натиснете
Добавяне към....

3

Натиснете името на списъка за изпълнение, към който искате да добавите албума или
песента. Албумът или песента се добавя в списъка за изпълнение.

Премахване на песен от списък за изпълнение

1

В списък за изпълнение докоснете и задръжте заглавието на песента, която искате да
изтриете.

2

Натиснете Изтрив. от спис. за изпъл..

Може да не успеете да изтриете песен, която е записана на картата с памет или на
вътрешната памет на вашето устройство.

Изтриване на списък за изпълнение

1

Отворете менюто на началния екран на Walkman®, след което натиснете Спис. за
изпълнение
.

2

Докоснете и задръжте списъка за изпълнение, който искате да изтриете.

3

Натиснете Изтрий.

4

За потвърждение натиснете отново Изтрий.

Не можете да изтриете умни списъци за изпълнение.