Sony Xperia E4 Dual - Дата и час

background image

Дата и час

Можете да промените датата и часа на устройството си.

41

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Ръчно задаване на датата

1

От Начален екран, докоснете .

2

Открийте и докоснете Настройки > Дата и час.

3

Премахнете отметката от квадратчето Автоматични дата и час, ако е поставена.

4

Докоснете Задаване на дата.

5

Регулирайте датата чрез превъртане нагоре и надолу.

6

Докоснете Задай.

Ръчна настройка на часа

1

От Начален екран, докоснете .

2

Открийте и докоснете Настройки > Дата и час.

3

Премахнете отметката от квадратчето Автоматични дата и час, ако е поставена.

4

Докоснете Задаване на време.

5

Превъртете нагоре или надолу за регулиране на часа и минутите.

6

Ако е приложимо, превъртете нагоре за промяна на сутрин в следобед, или обратно.

7

Докоснете Задай.

Задаване на часова зона

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Дата и час.

3

Премахнете отметката от квадратчето Автоматична часова зона, ако е поставена.

4

Натиснете Избор на часова зона.

5

Изберете опция.