Sony Xperia E4 Dual - Достъп до настройките

background image

Достъп до настройките

Разглеждайте и променяйте настройките на устройството си от менюто за настройки. Менюто за
настройки е достъпно както от екрана с приложения, така и от панела за бързи настройки.

Отваряне на менюто за настройки на устройството от екрана с приложения

1

От Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки.

Преглед на информация за устройството

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > За телефона.

Отваряне на панела с бързи настройки

Плъзнете надолу лентата на състоянието с два пръста.

Избор на настройки, които да се показват в панела за бързи настройки

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието с два пръста, след което натиснете
Редактиране.

2

В лентата в долната част на екрана докоснете и задръжте иконата за бързата настройка,
която искате да добавите, след което я плъзнете и пуснете в горната част на екрана.

Преподреждане на панела с бързи настройки

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието с два пръста, след което натиснете
Редактиране.

2

Натиснете и задръжте натисната иконата, а след това я преместете в желаната позиция.

3

Натиснете Готово.