Sony Xperia E4 Dual - Заключване на екрана

background image

Заключване на екрана

Съществуват няколко начина за заключване на екрана. Нивото на защита на всеки тип заключване
е посочено по-долу в последователност от най-слабо към най-силно:

Плъзгане – няма защита, но имате бърз достъп до началния екран

Отключване чрез Bluetooth – отключва устройството чрез използване на сдвоени Bluetooth
устройства

Отключване с лице – отключва устройството, когато го погледнете

Схема – начертайте проста схема с пръст за отключване на устройството

ПИН – въведете ПИН от поне четири цифри за отключване на устройството

Парола – въведете парола от букви и цифри за отключване на устройството

Много е важно да запомните схемата за отключване на екрана, ПИН кода или паролата.
Ако забравите тази информация, възстановяването на важни данни като контакти и
съобщения може да се окаже невъзможно.

Промяна на типа заключване на екрана

1

От началния екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Защита > Заключване на екрана.

3

Следвайте инструкциите в устройството и изберете друг тип заключване на екрана.

Отключване на екрана посредством функцията за отключване чрез Bluetooth®

Преди да използвате функцията за отключване чрез Bluetooth® се уверете, че Вашето
устройство и други Bluetooth ® устройства са сдвоени. За още информация относно
сдвояването вижте Сдвояване на устройството с друго Bluetooth® устройство на
стр. 104 .

1

От Вашия начален екран натиснете , а след това намерете и натиснете Настройки >
Защита.

2

Натиснете Заключване на екрана > Отключване с Bluetooth.

3

Натиснете Продължи и изберете устройството, което искате да използвате за
отключване на екрана, а след това натиснете Продължи.

4

Изберете опция за резервен вариант за отключвне на екрана, когато Bluetooth®
устройствата не са свързани.

5

В други Bluetooth® устройства намерете и натиснете името на Вашето устройство в
Настройки > Bluetooth > Сдвоени устройства. Когато върху Bluetooth®
устройствата се появи Свързан, незабавно натиснете клавиша за захранване на Вашето
устройство.

Ако Вашето устройство е прекъснало връзката с другите Bluetooth® устройства, трябва
да отключите екрана с помощта на ПИН код или модел на плъзгане по екрана.

Настройка на функцията "Отключване чрез разпознаване на лице"

1

От Начален екран натиснете > Настройки > Защита > Заключване на екрана.

2

Натиснете Отключване с лице, след което изпълнете инструкциите в устройството, за
да направите снимка на лицето си.

3

След като лицето ви бъде заснето успешно, натиснете Продължи.

4

Изберете резервен метод за отключване и следвайте инструкциите в устройството, за да
завършите настройката.

За получаване на по-добър резултат снимайте лицето си на закрито, добре осветено, но
не прекалено ярко място, като държите устройството на нивото на очите си.

Отключване на екрана посредством функцията "Отключване чрез разпознаване
на лице"

1

Активирайте екрана.

2

Погледнете към устройството си под същия ъгъл, който сте използвали при заснемане на
снимката за функцията за отключване чрез разпознаване на лице.

Ако функцията "Отключване чрез разпознаване на лице" не разпознае лицето ви, трябва
да използвате резервния метод за отключване, за да отключите екрана.

40

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Създаване на схема за заключване на екрана

1

От началния екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Защита > Заключване на екрана > Схема.

3

Следвайте указанията на вашето устройство.

Ако схемата ви за заключване бъде отхвърлена пет поредни пъти, когато се опитате да
отключите устройството си, трябва да изчакате 30 секунди, след което да опитате отново.

Промяна на схемата за заключване на екрана

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Защита > Заключване на екрана.

3

Очертайте схемата за отключване на екрана.

4

Натиснете Схема и следвайте инструкциите в устройството.

Създаване на ПИН за заключване на екрана

1

От началния екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Защита > Заключване на екрана > ПИН.

3

Въведете ПИН код с цифри.

4

Ако е необходимо, натиснете , за да минимизирате клавиатурата.

5

Натиснете Продължи.

6

Въведете отново и потвърдете вашия ПИН код.

7

Ако е необходимо, натиснете , за да минимизирате клавиатурата.

8

Натиснете OK.

Създаване на парола за заключване на екрана

1

От Начален екран докоснете > Настройки > Защита > Заключване на екрана
> Парола.

2

Въведете парола.

3

Ако е необходимо, докоснете , за да минимизирате клавиатурата.

4

Докоснете Продължи.

5

Въведете отново и потвърдете вашата парола.

6

Ако е необходимо, докоснете , за да минимизирате клавиатурата.

7

Докоснете OK.

Преглеждане на известия от заключен екран

1

От заключения екран издърпайте лентата на състоянието надолу.

2

Натиснете известието, което искате да видите.

Можете да виждате известия от заключен екран само когато екранът е заключен с
режима Плъзгане.