Sony Xperia E4 Dual - Защита на SIM картата

background image

Защита на SIM картата

С помощта на ПИН (личен код за идентификация), можете да заключвате и отключвате всяка SIM
карта, която използвате в устройството си. Когато SIM картата е заключена, абонаментният план,
свързан с нея, е защитен срещу злоупотреба, което означава, че трябва да въведете ПИН всеки
път, когато стартирате устройството си.
Ако въведете неправилно ПИН кода повече от разрешения брой пъти, SIM картата се блокира. В
такъв случай ще трябва да въведете PUK кода (личен код за отблокиране) и нов ПИН код. Вашите
кодове ПИН и PUK се предоставят от вашия мрежов оператор.

Настройване на заключване на SIM карта

1

На началния екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Защита > Настр. заключване на SIM
карта
.

3

Изберете SIM карта.

4

Маркирайте квадратчето за отметка до Закл. на SIM картата.

5

Въведете ПИН кода на SIM картата, след което натиснете OK. Заключването на SIM
картата вече е активно и всеки път щом рестартирате устройството ще бъдете подканвани
да въведете това заключване.

Премахване на заключване на SIM картата

1

На началния екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Защита > Настр. заключване на SIM
карта
.

3

Изберете SIM карта.

4

Отмаркирайте квадратчето за отметка Закл. на SIM картата.

5

Въведете ПИН кода на SIM картата, след което натиснете OK.

37

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Промяна на ПИН на SIM картата

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Защита > Настр. заключване на SIM
карта
.

3

Изберете SIM карта.

4

Натиснете Пром. на ПИН на SIM.

5

Въведете стария ПИН на SIM картата, след което натиснете OK.

6

Въведете новия ПИН на SIM картата, след което натиснете OK.

7

Въведете повторно новия ПИН на SIM картата и натиснете OK.

Отключване на блокирана SIM карта с помощта на PUK кода

1

Въведете PUK кода и натиснете

.

2

Въведете нов ПИН код, след което натиснете

.

3

Въведете повторно новия ПИН код и натиснете

.

Ако въведете неправилен PUK код твърде много пъти, е необходимо да се свържете с
вашия мрежов оператор, за да получите нова SIM карта.