Sony Xperia E4 Dual - Звук, тон на звънене и сила на звука

background image

Звук, тон на звънене и сила на звука

Можете да регулирате силата на звука както за входящи обаждания и известия, така и за
изпълнение на музика и видео. Можете също да зададете тих режим на устройството, така че да
не звъни, когато сте на среща.

Регулиране на силата на звука

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук > Сила на звука.

3

Плъзнете плъзгачите за силата на звука в желаните позиции.

Можете също да натиснете клавиша за увеличаване или намаляване на силата на звука,
за да регулирате тона на звънене и силата на звука на изпълнение на мултимедия дори
когато екранът е заключен.

Задаване на режим на вибрация на устройството

Натиснете клавиша за сила на звука надолу, докато в лентата на състоянието се появи .

Задаване на тих режим на вашето устройство

1

Натиснете клавиша за сила на звука надолу, докато устройството извибрира и в лентата на
състоянието се появи .

2

Отново натиснете надолу клавиша за сила на звука. На лентата на състоянието се появява

.

Натиснете нагоре клавиша за силата на звука, за да излезете от тих режим.

36

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Задаване на режим на вибрация и режим на звънене на устройството

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Звук.

3

Сложете отметка в квадратчето Вибриране при звънене.

Задаване на тон за звънене

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук > Мелодия на телефона.

3

Изберете SIM карта.

4

Изберете опция от списъка или натиснете и изберете музикален файл, записан в
устройството ви.

5

За потвърждение натиснете Готово.

Избор на звук за известяване

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук > Звук за известие.

3

Изберете опция от списъка или натиснете и изберете музикален файл, записан в
устройството ви.

4

За потвърждение натиснете Готово.

Някои приложения разполагат със собствени специфични известяващи звуци, които
можете да избирате от настройките на приложението.

Разрешаване на тонове при докосване

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Звук.

3

Сложете отметки в квадратчетата Тонове при набиране и Звуци при
докосване
.