Sony Xperia E4 Dual - Използване на няколко SIM карти

background image

Използване на няколко SIM карти

Вашето устройство работи с една или две поставени SIM карти. Ще получавате входяща
комуникация към двете SIM карти и можете да изберете, от кой номер желаете да изпращате
изходящата комуникация. Преди да можете да използвате двете SIM карти, трябва да активирате
SIM картите в менюто за настройки на устройството. Ако двете SIM карти са заключени с ПИН код,
при включване на устройството може да изберете да отключите и да използвате само едната SIM
карта. С други думи, можете да игнорирате едната заключена SIM карта.
Можете също така да пренасочвате обаждания, получавани на SIM карта 1, към SIM карта 2,
когато SIM карта 1 е недостъпна, и обратното. Тази функция се нарича достъпност на двойна SIM.
Трябва да я активирате ръчно. Вижте Препращане на повикване на страница 51 .

Активиране или деактивиране на използването на две SIM карти

1

От Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Настройки за двойната SIM карта.

3

Поставете или махнете отметката от квадратчетата SIM1 и SIM2.

Преименуване на SIM карта

1

От Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Настройки за двойната SIM карта.

3

Изберете SIM карта и въведете ново име за нея.

4

Натиснете OK.

Включване само на една заключена SIM карта, когато и двете SIM карти са
заключени

1

Включете вашето устройство и изберете SIM картата, която желаете да отключите.

2

Въведете съответния ПИН код и натиснете

. Избраната SIM карта се отключва.

3

Когато се изведе съобщение за въвеждане на ПИН за втората SIM карта, натиснете
Пропусни. Появява се начален екран и можете да използвате устройството с една
разрешена SIM карта.

Активиране на заключена SIM карта

1

От Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Настройки за двойната SIM карта.

3

Изберете SIM картата, която е заключена.

4

Въведете съответния ПИН код.

Можете също да активирате заключена SIM карта от панела за известия.

38

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.