Sony Xperia E4 Dual - Daydream

background image

Daydream

Daydream е интерактивен скрийнсейвър, който автоматично показва цветове, снимки или
слайдшоу, когато вашето устройство е свързано с докинг станция или се зарежда и екранът е
неактивен.

Активиране на скрийнсейвъра Daydream

1

На началния екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Дисплей > Мечта.

3

Плъзнете надясно плъзгача до Мечта.

Избор на съдържание за скрийнсейвъра Daydream

1

На началния екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Дисплей > Мечта.

3

Плъзнете надясно плъзгача до Мечта.

4

Изберете какво искате да се показва, когато скрийнсейвърът е активен.

Задаване на настройки за стартиране на скрийнсейвъра Daydream

1

На началния екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Дисплей > Мечта.

3

Плъзнете надясно плъзгача до Мечта.

4

За да активирате незабавно скрийнсейвъра Daydream, натиснете Стартиране сега.

5

За задаване на опции за автоматично активиране натиснете Време за мечти и
изберете опция.

39

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.