Sony Xperia E4 Dual - Гласова поща

background image

Гласова поща

Ако абонаментът ви включва услуга за гласова поща, обаждащите се могат да оставят гласови
съобщения, когато не можете да отговорите на повикванията. Вашият номер за гласова поща
обикновено е записан в SIM картата. Ако нямате записан номер за гласова поща, можете да го
получите от вашия мобилен оператор и да го въведете ръчно.

Въвеждане на номера за гласова поща

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания > Гласова поща >Настройки
на гласова поща
> Номер на гласова поща.

3

Въведете номера на гласовата си поща.

4

Натиснете OK.

Набиране на гласовата поща

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Телефон.

3

Докоснете и задръжте

1

.