Sony Xperia E4 Dual - Използване на регистъра на повикванията

background image

Използване на регистъра на повикванията

В регистъра на повикванията можете да видите пропуснатите , приетите и набраните
повиквания.

Показване на пропуснати обаждания

1

Ако имате пропуснато обаждане, в лентата на състоянието се показва . Плъзнете
надолу лентата на състоянието.

2

Натиснете Пропуснато обаждане.

Набиране на номер от регистъра на повикванията

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Телефон. Изгледът на регистъра на повикванията се появява в
горната част на екрана.

3

За да наберете даден номер директно, натиснете номера. За да редактирате даден номер,
преди да го наберете, докоснете и задръжте пръста си върху него, след което натиснете
Редакт. на номера преди пов..

Можете също така да наберете даден номер, като натиснете > Обратно обаждане.

50

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Добавяне на номер от регистъра на повикванията в контактите

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Телефон. Изгледът на регистъра на повикванията се появява в
горната част на екрана.

3

Докоснете и задръжте номера, след което натиснете Добавяне в контакти.

4

Натиснете желания контакт или Създав. на нов контакт.

5

Редактирайте данните за контакта, след което докоснете Готово.

Скриване на регистъра на обажданията

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Телефон.

3

Докоснете > Скрив. на рег. на обажд..