Sony Xperia E4 Dual - Конферентни разговори

background image

Конферентни разговори

Конферентните разговори или разговорите с много участници позволяват провеждането на
разговор с две или повече лица.

За подробности относно броя на участниците, които можете да добавите към
конферентния разговор, се свържете с вашия мрежов оператор.

Провеждане на конферентен разговор

1

По време на провеждащ се разговор натиснете .

2

Наберете номера на втория участник и натиснете . Първият участник се оставя на
изчакване.

3

Натиснете , за да добавите втория участник в конферентния разговор.

4

Повторете стъпки от 1 до 3, за да добавите още участници в разговора.

Провеждане на личен разговор с участник в конферентен разговор

1

По време на конферентен разговор натиснете Управление.

2

Натиснете телефонния номер на участника, с когото искате да проведете личен разговор.

3

За да прекратите личния разговор и да се върнете към конферентния разговор, натиснете

.

Освобождаване на участник от конферентен разговор

1

По време на конферентен разговор натиснете Управление.

2

Натиснете до участника, който искате да освободите.

Прекратяване на конферентен разговор

През време на конферентния разговор докоснете Прекрати конферентен
разговор
.