Sony Xperia E4 Dual - Препращане на повикване

background image

Препращане на повикване

Повикванията могат да се пренасочват към друг телефонен номер или към телефонен секретар.
Можете също да препращате повиквания, които идват от SIM карта 1 към SIM карта 2, когато SIM
карта 1 е недостъпна и обратно. Тази функция се нарича Достъпност на двете SIM. Трябва да я
активирате ръчно.

Пренасочване на обаждания

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания.

3

Изберете SIM карта.

4

Натиснете Пренасочване на обаждания и изберете опция.

5

Въведете номера, към който искате да се пренасочват обажданията, след което натиснете
Активирайте.

Изключване на пренасочването на обажданията

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания.

3

Изберете SIM карта.

4

Натиснете Пренасочване на обаждания.

5

Изберете дадена опция, след което натиснете Деактивиране.

Активиране на функция Достъпност на двете SIM

1

В Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Настройки за двойната SIM карта >
Достъпността на двойна SIM.

3

Преместете плъзгача до Достъпността на двойна SIM надясно.