Sony Xperia E4 Dual - Спешни повиквания

background image

Спешни повиквания

Вашето устройство поддържа международните номера за спешни повиквания, например 112 и
911. Можете обикновено да използвате тези номера за спешни повиквания във всяка страна, със
или без поставена SIM карта, ако сте в обсег на мрежа.

53

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Извършване на спешно повикване

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Телефон.

3

Въведете номера за спешно повикване, след което докоснете . За да изтриете даден
номер, докоснете .

Можете да правите спешни повиквания, когато не е поставена SIM карта или когато
изходящите повиквания са блокирани.

Извършване на спешно повикване при заключена SIM карта

1

От заключен екран докоснете Спешно обаждане.

2

Въведете номера за спешно повикване, след което докоснете .

54

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.