Sony Xperia E4 Dual - Актуализиране на устройството

background image

Актуализиране на устройството

За да си осигурите оптимална работа, актуализирайте софтуера на устройството си за получаване
на най-новите функции, подобрения и поправки на софтуерни грешки. Когато е налична софтуерна
актуализация, в лентата на състоянието се показва . Можете също така да проверите за нови
актуализации ръчно.
Най-лесният начин да инсталирате софтуерна актуализация е да го направите безжично от
Вашето устройство. Имайте предвид, че някои актуализации не са налични за безжично изтегляне.
В такъв случай трябва да използвате софтуера Xperia™ Companion на Вашия персонален или
Apple

®

Mac

®

компютър, за да актуализирате устройството си.

За още информация за актуализации на софтуера, отидете на www.sonymobile.com/update.

Недостатъчният оставащ капацитет за съхранение може да попречи на актуализациите.
Уверете се, че имате достатъчно капацитет за съхранение, преди да започнете
актуализация.

Проверка за нов софтуер

1

От Вашия начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Update Center.

Безжично актуализиране на устройството

За да актуализирате устройството безжично, използвайте приложението "Update Center". С негова
помощ се извършва актуализация както на приложенията, така и на системата, и също така се
улеснява изтеглянето на нови приложения, разработени за вашето устройство. Актуализациите,
които можете да изтеглите през мобилна мрежа, зависят от вашия оператор. Препоръчва се за
изтеглянето на нов софтуер да се използва Wi-Fi® мрежа вместо мобилна мрежа, за да се
избегнат разходи за пренос на данни.

Изтегляне и инсталиране на актуализация за системата

1

От Вашия начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Update Center.

3

Изберете желаната актуализация за системата, а след това натиснете Изтегляне.

4

Когато изтеглянето завърши, натиснете Инсталиране следвайте появяващите се на
екрана инструкции, за да завършите инсталацията.

Изтегляне и инсталиране на актуализация на приложение

1

От Вашия начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Update Center.

3

Изберете желаната актуализация за приложение, а след това натиснете Актуализирай.
Актуализацията се инсталира автоматично след изтегляне.

Инсталиране на ново приложение

1

От Вашия начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Update Center.

3

Изберете желаното приложение, а след това натиснете Инсталиране. Приложението се
инсталира автоматично след изтегляне.

116

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изтегляне и инсталиране на актуализация за системата от панела за известия

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието, за да се отвори панелът за известия.

2

Превъртете надолу, за да изберете желаната актуализация за системата, а след това
натиснете Изтегляне.

3

Когато изтеглянето завърши, натиснете Инсталирай следвайте появяващите се на
екрана инструкции, за да завършите инсталацията.

Изтегляне и инсталиране на актуализация на приложение от панела за известия

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието, за да се отвори панелът за известия.

2

Превъртете надолу, за да изберете желаната актуализация за приложение, а след това
натиснете Актуализиране. Актуализацията се инсталира автоматично след изтегляне.

Инсталиране на ново приложение от панела за известия

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието, за да се отвори панелът за известия.

2

Превъртете надолу, за да изберете желаното приложение, а след това натиснете
Инсталиране. Новото приложение се инсталира автоматично след изтегляне.

Актуализиране на устройството чрез компютъра

Можете да изтегляте и да инсталирате актуализации на софтуера на устройството си с помощта
на компютър с Интернет връзка. Ще Ви са нужни USB кабел и персонален или Apple

®

Mac

®

компютър с инсталиран софтуер Xperia™ Companion.

Ако на съответния компютър няма инсталиран софтуер Xperia™ Companion, свържете
устройството си към компютъра с помощта на USB кабел и следвайте инструкциите за
инсталиране, които се показват на екрана.

Актуализиране на устройството чрез компютъра

1

Уверете се, че софтуерът Xperia™ Companion е инсталиран на Вашия персонален или
Apple

®

Mac

®

компютър.

2

Свържете устройството към компютъра, като използвате USB кабел.

3

Компютър: Стартирайте софтуера Xperia™ Companion. След известно време
компютърът ще открие устройството Ви и ще започне да търси нов софтуер за него.

4

Компютър: Ако бъде открита нова софтуерна актуализация, се появява изскачащ
прозорец. Следвайте инструкциите на екрана, за да изпълните съответните актуализации
на софтуера.

Когато свържете устройството към компютъра чрез USB кабел, ще бъдете подканени да
инсталирате софтуера, или да отмените, освен ако преди това не сте избрали Не
показвай отново
.