Sony Xperia E4 Dual - Поддръжка за вашето устройство

background image

Поддръжка за вашето устройство

Използвайте приложението "Поддръжка" в устройството ви за търсене в потребителското
ръководство, четете ръководства за отстраняване на неизправности и намирайте информация за
актуализации на софтуера, както и друга свързана с продукта информация.

Достъп до приложението за поддръжка

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете , след което изберете необходимия елемент за поддръжка.

Уверете се, че разполагате с работеща връзка към Интернет, предпочтително чрез Wi-
Fi®,

за да сведете до минимум таксите за трафик на данни при използване на

приложението за поддръжка.

Помощна информация в менюта и приложения

Някои приложения и настройки съдържат помощна информация в менюто за опции. Това
обикновено е обозначено с в конкретените приложения.

Съдействайте за подобряване на софтуера ни

Можете да активирате изпращането на информация за ползването от устройството ви. По този
начин Sony Mobile ще може да получава анонимни отчети за софтуерни проблеми и статистика,
полезни за подобряване на софтуера. Събираната информация не включва лични данни.

Разрешаване на изпращане на информация за ползването

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > За телефона > Настройки за инф. за
употреба
.

3

Поставете отметка в квадратчето Изпр. на инф. за употр., ако няма такава.

4

Натиснете Съгласен съм.