Sony Xperia E4 Dual - Рециклиране на устройството

background image

Рециклиране на устройството

Имате старо устройство, което се валя в къщи? Защо да не го рециклирате? По този начин ще ни
помогнете да употребим повторно материалите и компонентите, и ще допринесете също за
защита на околната среда! Научете повече за възможностите за рециклиране във вашия район на
www.sonymobile.com/recycle.