Sony Xperia E4 Dual - Относно ръководството за потребителя

background image

Относно ръководството за потребителя

Това е Xperia™ E4 Dualръководство на потребителя за Android™ 4.4.4 версия на
софтуера. Ако не сте сигурни коя версия на софтуера е инсталирана на устройството ви, можете
да проверите чрез менюто за настройки. За допълнителна информация относно актуализациите
на софтуера вижте Актуализиране на устройството на страница 116 .

Проверка на текущата версия на софтуера на устройството ви

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > За телефона > Версия на Android.