Sony Xperia E4 Dual - Сглобяване

background image

Сглобяване

Защитно пластмасово фолио е залепено за екрана. Трябва да го отлепите, преди да използвате
чувствителния на допир екран. В противен случай е възможно чувствителният на допир екран да
не работи правилно.

Премахване на задния капак

Поставете нокът в процепа (както е указано на илюстрацията) и повдигнете капака.

Поставяне на задния капак

1

Поставете задния капак върху задната страна на устройството, след което натиснете
долните му ъгли, за да застанат на място.

2

Движейки се от дъното към върха, натискайте страните на капака, докато той не застане на
мястото си.

Поставяне на micro SIM картите

Ако поставите micro SIM карта, докато устройството е включено, устройството се
рестартира автоматично.

Махнете задния капак, след което поставете micro SIM картите в съответните слотове с
оцветените в златно контакти надолу.

Трябва да използвате micro SIM карта, за да работи устройството ви правилно. Някои
SIM

карти със стандартен размер разрешават отделянето на интегрирана micro SIM

7

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

карта. След като сте отделили micro SIM картата от SIM картата със стандартен размер,
не можете да я поставите обратно и да използвате отново SIM картата със стандартен
размер. Ако не притежавате micro SIM карта или ако настоящата ви SIM карта не
съдържа отделяща се micro SIM карта, свържете се с вашия мрежов оператор за
информация как да получите или да замените SIM картата си.

Поставяне на карта с памет

1

Свалете задния капак.

2

Поставете картата с памет в слота за картата с памет с оцветените в златно контакти
надолу.

Изваждане на micro SIM карти

1

Свалете задния капак.

2

Плъзнете навън micro SIM картите от техните слотове и ги извадете напълно.

8

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изваждане на картата с памет

1

Изключете телефона или извадете картата с памет от Настройки > Съхранение >
Демонтир. на SD картата .

2

Отстранете задния капак, след което изтеглете навън картата с памет, за да я извадите.