Sony Xperia E4 Dual - Стартиране на устройството за първи път

background image

Стартиране на устройството за първи път

При първото стартиране на устройството се отваря интерактивна настройка, която ви помага да
конфигурирате основните настройки, да влезете в онлайн акаунти и да персонализирате
устройството. Ако имате например акаунт в Sony Entertainment Network, можете да влезете в него
от тук и да го настроите веднага.

Можете също така да получите достъп до интерактивната настройка и по-късно от
менюто за настройки.

Включване на устройството

Уверете се, че батерията се е зареждала в продължение на поне 30 минути, преди да
включите устройството за първи път.

9

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

1

Натиснете и задръжте клавиша за захранване , докато устройството започне да вибрира.

2

Въведете ПИН кода на SIM картата, след което натиснете

.

3

Изчакайте малко, докато устройството стартира.

ПИН кодът на SIM картата първоначално се предоставя от мрежовия оператор, но
можете да го промените по-късно от менюто за настройки. Ако искате да коригирате
грешка, направена при въвеждане на ПИН кода на SIM картата, натиснете

.

Изключване на устройството

1

Натиснете и задръжте клавиша за захранване докато се появи менюто с опции.

2

В менюто за опции докоснете Изключване.

3

Докоснете OK.

Възможно е изключването на устройството да отнеме известно време.