Sony Xperia E4 Dual - Използване на трафика на данни при пътуване

background image

Използване на трафика на данни при пътуване

Когато пътувате извън обсега на домашната си мобилна мрежа, може да се наложи да
осъществите достъп до интернет чрез мобилния трафик на данни. В този случай е необходимо да
активирате роуминга на данни на вашето устройство. Препоръчително е предварително да
проверите съответните такси за пренос на данни.

Активиране или деактивиране на роуминга на данни

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Изберете SIM карта.

4

Поставете или махнете отметката от квадратчето Роуминг на данни.

Активирането на роуминга на данни е невъзможно, когато мобилните данни са
изключени.