Sony Xperia E4 Dual - Използване на услуга за местоположение

background image

Използване на услуга за местоположение

Услугата за местоположение разрешавам на приложения като например "Карти" и "Камера" да
използват информацията от Wi-Fi® мрежата, както и от глобалната система за позициониране
(GPS) за определяне на вашето приблизително местоположение. Ако не сте в рамките на обхвата
на GPS сателитите, устройството ви може да определи вашето местоположение, като използва
функцията Wi-Fi®.
За да можете да използвате устройството си за установяване на вашето местоположение, трябва
да активирате услугите за местонахождение.

Разрешаване на услуги за местоположение

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Местоположение.

3

Плъзнете плъзгача до Местоположение надясно.

4

Натиснете Приемам за потвърждение.

Разрешаване на достъпа на приложения на Google до вашето местоположение

1

Уверете се, че сте влезли в профила си в Google™ от вашето устройство.

2

От Начален екран докоснете .

3

Намерете и докоснете Настройки > Google > Местоположение.

4

Преместете плъзгача до Местоположение надясно.

5

Докоснете Приемам за потвърждение.

Подобряване на точността на GPS

Първият път, когато използвате GPS функцията на вашето устройство, откриването на
местоположението ви може да отнеме от 5 до 10 минути. За да ускорите търсенето, осигурете
пряка видимост към небето. Не се движете и не покривайте GPS антената (открояващата се
област на изображението). GPS сигналите могат да проникват през облаци и пластмасови обекти,
но не и през повечето плътни обекти, като например сгради и планини. Ако вашето
местоположение не бъде открито в рамките на няколко минути, преместете се на друго място.

Google Maps™