Sony Xperia E4 Dual - Самолетен режим

background image

Самолетен режим

В самолетен режим мрежовите и радиопредавателите са изключени, за да се предотврати
смущението на чувствителната апаратура. Вие обаче можете да играете игри, да слушате музика,
да гледате видео или друго съдържание, ако то е записано в картата с памет или във вътрешната
памет. Можете също да получавате уведомления чрез алармите си, ако те са активирани.

Включването на самолетния режим намалява консумацията на енергия.

Включване на самолетен режим

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още….

3

Сложете отметка в квадратчето Самолетен режим.

Можете също така да натиснете и да задържите клавиша на захранването , след което
да изберете Самолетен режим в отворилото се меню.

110

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.