Sony Xperia E4 Dual - Разглеждане на снимките ви върху карта

background image

Разглеждане на снимките ви върху карта

Добавянето на информация за местоположение към снимки се нарича поставяне на геоетикети.
Можете да разглеждате и да поставяте етикети на снимките си върху карта и да показвате на
приятели и близки къде сте били, когато сте заснели определена снимка. Вижте Добавяне на
географската позиция към снимките
на стр. 80 за повече информация.

Ако сте включили функцията за откриване на местоположение и сте активирали
поставянето на геоетикети в камерата, можете да поставяте директно етикети на
снимките си, за да ги разглеждате върху картата по-късно.

1

Разглеждане на снимки с геоетикети в изглед на глобус

2

Търсене на местоположение на картата

3

Преглед на опциите в менюто

4

Двукратно натискане за увеличаване. Щипване за намаляване. Плъзгане за разглеждане на различни части от
картата

95

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

5

Група снимки и/или видеоклипове с геоетикети от едно и също местоположение

6

Миниатюри на избраната група от снимки и/или видеоклипове. Натискане на даден елемент за разглеждане на цял
екран

Ако на едно и също местоположение са били направени няколко снимки, само една от
тях ще се появи на картата. В горния десен ъгъл ще се появи общият брой на снимките –
например . За да разгледате всички снимки в групата, натиснете снимката на корицата
и след това натиснете една от миниатюрите в долната част на екрана.

Добавяне на геоетикет към снимка

1

Докато разглеждате дадена снимка, натиснете екрана, за да се покажат лентите с
инструменти, след което натиснете Натисн. за местополож., за да отворите екрана
на картата.

2

Намерете и натиснете желаното местоположение, за да поставите снимка на картата.

3

За да коригирате местоположението на снимката, натиснете местоположението върху
картата, в което искате да преместите снимката.

4

Когато сте готови, натиснете OK, за да запишете геоетикета и да се върнете към
разглеждането на снимки.

Разглеждане на снимки с геоетикети върху карта

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Албум.

3

Плъзнете левия край на началния екран на "Албум" надясно, след което натиснете
Места.

4

Натиснете желаната снимка за разглеждане върху карта.

Разглеждане на снимки с геоетикети върху глобус

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Албум.

3

Плъзнете левия край на началния екран на "Албум" надясно, след което натиснете Места
> .

4

Натиснете желаната снимка за разглеждане върху глобус.

Промяна на геоетикета на снимка

1

Докато разглеждате дадена снимка на картата в "Албум", докоснете и задръжте снимката,
докато рамката й стане синя, след което натиснете желаното местоположение върху
картата.

2

Натиснете OK.

Промяна на изгледа на картата

Когато разглеждате картата в "Албум", натиснете , след което изберете Класически изглед
или Сателитен изглед.

96

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.