Sony Xperia E4 Dual - Редактиране на видеоклипове с приложението Movie Creator

background image

Редактиране на видеоклипове с приложението Movie
Creator

Можете да редактирате видеоклипове, заснети с вашата камера. Например можете да изрязвате
видео до желаната дължина или да регулирате скоростта му. След като запишете редактираното
видео, неговата оригинална и непроменена версия остава в устройството ви.

Изрязване на видеоклип

1

Докато видеото се изпълнява, натиснете екрана, за да се покажат лентите с инструменти,
след което натиснете > Изрежи.

2

За да преместите рамката за изрязване в друга част на хронологичната линия, докоснете и
задръжте ръба на рамката за изрязване, и я плъзнете на желаното място, след което
натиснете Прилагане.

3

За да запишете копие на изрязания видеоклип, натиснете Запиши.

Регулиране на скоростта на видеоклип

1

Докато видеоклипът се изпълнява, натиснете екрана, за да се покажат лентите с
инструменти, след което натиснете > Скорост.

2

Изберете опция, след което докоснете и задръжте края на хронологичната линия и я
плъзнете в желаната позиция, след което натиснете Прилагане

3

За да запишете копие на редактираната снимка, натиснете Запиши.